НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАГАЛЬНОВУЗІВСЬКОЇ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, СПОРТУ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

КАРПІЛЯНСЬКИЙ Дмитро Анатолійович

завідувач загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини

кандидат психологічних наук, доцент

доцент загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини

 

 

 

ДОБРОВОЛЬСЬКА Наталія Анатоліївна

доктор психологічних наук, доцент загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини

Освіта:

Національна академія внутрішніх справ, 2011 рік

Спеціальність: Правознавство

Кваліфікація: магістр права.

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2013 рік

Спеціальність: Фізичне виховання

Кваліфікація: викладач фізичного виховання.

 

Тема докторської дисертації: «Соціально-психологічні основи становлення обдарованості особистості»

Коло наукових інтересів: вивчення проблеми обдарованості особистості у науковому просторі, становлення обдарованої особистості в умовах сучасного соціуму.

Викладає дисципліни:

Оздоровчо-рекреаційна рухова активність, Психологія оздоровчого тренування, Спортивне право, Менеджмент у фітнес-індустрії та спорті, Маркетинг у фітнес-індустрії та спорті, Аніматорство, Коучинг.

Електронна пошта: dobrovolska.nataliia@tnu.edu.ua

ГАРНИК Тетяна Петрівна

Доктор медичних наук, професор

Професор кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини.

 

Освіта:

Запорізький державний медичний інститут, 1973р., інтернатура 1973-1974р. за фахом терапія; клінічна ординатура за фахом гастроентерологія 1981-1983р.р. Київський державний інститут удосконалення лікарів. Спеціальність: Лікувальна справа. Кваліфікація: Лікар-гастроентеролог

Медичний інститут Української асоціації народної медицини; 2004 р. Спеціальність: Лікувальна справа

Кваліфікація: Лікар з народної та нетрадиційної медицини

Тема докторської дисертації: Значение Клініко-експериментальні аспекти терапії стеатогепатитів.

 

Коло наукових інтересів: нетрадиційні методи лікування, фітотерапія,

 

Викладає дисципліни:

Основи очищення організму, Основи фітотерапії, Реабілітаційні технології та сучасні оздоровчі системи, Фізіотерапія та курортологія, Нетрадиційні системи оздоровлення

Електронна пошта: harnyk.tetiana@tnu.edu.ua

ВОЛЧЕНКО Євген Євгенович

Доцент загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини

Освіта:

Донецький державний медичний університет 1995р спеціальність педіатрія

Запорізький державний медичний університет , спеціальність дитяча оторіноларінгологія 1995-1997

Київська академія післядипломної освіти , спеціальність лікар-фізіотерапевт 2001р

Коліско –Академія, Фільдершдадт,Німеччина 2007- 2008р, спеціальність – лікар Антропософської медицини

Медичний інститут Української ассоціації нетрадиційної медицини 2009р, спеціалізація лікар народної нетрадиційної медицини

Східноукраїнський національний  університет 2019-2021, соціальна психологія.

Тема кандидатської дисертації:

Конфліктологічна компетентність працівників медичної галузі в умовах професійної взаємодії.

Коло наукових інтересів:

Медицина, реабілітація,психологія,філософія

Викладає дісципліни:

Біохімія, фіізіологія спорту,функціональна діагностика, мануальна терапія,фізичне виховання

 

Електронна пошта:

volchenko.yevhen@tnu.edu.ua

ГОРОВА Елла Володимирівна

Кандидат медичних наук, доцент

Доцент загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини

Освіта:

Кримський ордена Трудового Червоного прапора медичний інститут, 1983 рік

Спеціальність: Лікувальна справа

Кваліфікація: Охорона здоров’я

Тема кандидатської дисертації: «Ультраструктура альвеолярних макрофагів плодів і новонароджених в нормі і при дії внутрішньоутробної гіпоксії в експерименті та у людини»

Коло наукових інтересів: нетрадиційні методи лікування, комплементарні методи оздоровлення і здорового способу життя, гомеопатія.

 

Викладає дисципліни:

Фізіологія людини, Фізіологія з основами патфізіології, Сучасна фізична терапія та ерготерапія у внутрішній медицині, Фізична реабілітація в спорті, Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату, Новітні технології у фізичній реабілітації та ерготерапії.

 

Електронна пошта:

gorova.ella@tnu.edu.ua

КАРПІЛЯНСЬКИЙ Дмитро Анатолійович

Доцент кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини

Освіта:

Вище прикордонне військово-політичне училище, 1984 р.

Військовий університет, 1995 р.

Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова, 1995 р.

Тема кандидатської дисертації:

Соціально-психологічні умови формування групових норм у військових колективах підрозділів, що укомплектовані на професійній основі

 

Коло наукових інтересів:

практична психологія, організаційна психологія, психологія спорту

 

Викладає дисципліни:

Педагогіка, Методологія наукових досліджень у фізичній культурі та спорті, Медична психологія, Терапія кольором. Терапія звуком. Естетотерапія, Соціальна реабілітація, Загальні питання соціальної реабілітації

 

Електронна пошта:

karpilianskyi.dmytro@tnu.edu.ua

ШЕВЧЕНКО Олена Леонідівна

Старший викладач  загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини

Освіта:

Національний університет фізичної культури і спорту України.

Здобута кваліфікація: ступінь вищої освіти магістр

Спеціальність. «Фізична реабілітація». Професійна кваліфікація фізичний терапевт.

Національний університет імені Тараса Шевченка. Здобута кваліфікація: Історик, викладач історії.

Коло наукових інтересів:

Водні види оздоровлення, рекреації та реабілітації. Рекреаційна оздоровча анімація. Танцювальна терапія та дихальні практики. Курортологія.

 

Викладає дисципліни:

Історія фізичної культури і спорту. Оздоровчо-рекреаційна рухова активність. Організація масової фізичної культури. Вступ до курсу фізичної реабілітації та ерготерапії.

 

Електронна пошта:

shevchenko.olena@tnu.edu.ua

 

СКОЛОТА Едуард Віталійович

Викладач загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини

Освіта:

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2020 р.

Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія

Кваліфікація: магістр з фізичної терапії, ерготерапії

 

Коло наукових інтересів: Психологічні особливості розвитку асертивності майбутніх юристів

 

Викладає дисципліни:

Семінарські та практичні заняття з предметів: Оздоровчо-рекреаційна рухова активність, Медичне право України, Психологія оздоровчого тренування, Спортивне право, Менеджмент у фітнес-індустрії та спорті, Маркетинг у фітнес-індустрії та спорті, Теорія та методика викладання фітнесу, Профілактика спортивного  травматизму, Основи спортивної медицини, Теорія та методика фізичного виховання, Сучасні оздоровчі системи, Аніматорство, Коучинг

 

Електронна пошта:

skolota.eduard@tnu.edu.ua

КРАВЧЕНКО Анна Віталіївна

Викладач загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини

Освіта:

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2021 р.

Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія

Кваліфікація: магістр з фізичної терапії, ерготерапії

 

Коло наукових інтересів: психологічні чинники розвитку емоційного інтелекту у професійній підготовці майбутніх фахівців фізичної терапії

 

Викладає дисципліни:

Семінарські та практичні заняття з предметів: Основи медичних знань і долікарська медична допомога у невідкладних станах, Анатомія людини, Фізіологія людини, Фізіологія з основами патфізіології, Фізіотерапія та курортологія, Основи фітотерапії, Педагогіка, Психологічна реабілітація, Соціальна реабілітація, Анатомо-фізіологічні основи рухової активності професійного спортсмена, Вікова психологія

 

Електронна пошта:

kravchenko.anna@tnu.edu.ua