НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАГАЛЬНОВУЗІВСЬКОЇ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, СПОРТУ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

ДОБРОВОЛЬСЬКА Наталія Анатоліївна

Завідувачка, доктор психологічних наук, доцент загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини

 

Освіта:

Національна академія внутрішніх справ, 2011 рік

Спеціальність: Правознавство

Кваліфікація: магістр права.

 

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2013 рік

Спеціальність: Фізичне виховання

Кваліфікація: викладач фізичного виховання.

 

 

Тема докторської дисертації: «Соціально-психологічні основи становлення обдарованості особистості»

 

Коло наукових інтересів: вивчення проблеми обдарованості особистості у науковому просторі, становлення обдарованої особистості в умовах сучасного соціуму.

 

Викладає дисципліни:

Оздоровчо-рекреаційна рухова активність, Психологія оздоровчого тренування, Спортивне право, Менеджмент у фітнес-індустрії та спорті, Маркетинг у фітнес-індустрії та спорті, Аніматорство, Коучинг.

 

Електронна пошта: dobrovolska.nataliia@tnu.edu.ua

ГАРНИК Тетяна Петрівна

Доктор медичних наук, професор

Професор кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини.

 

Освіта:

Запорізький державний медичний інститут, 1973р., інтернатура 1973-1974р. за фахом терапія; клінічна ординатура за фахом гастроентерологія 1981-1983р.р. Київський державний інститут удосконалення лікарів. Спеціальність: Лікувальна справа. Кваліфікація: Лікар-гастроентеролог

Медичний інститут Української асоціації народної медицини; 2004 р. Спеціальність: Лікувальна справа

Кваліфікація: Лікар з народної та нетрадиційної медицини

Тема докторської дисертації: Значение Клініко-експериментальні аспекти терапії стеатогепатитів.

 

Коло наукових інтересів: нетрадиційні методи лікування, фітотерапія,

 

Викладає дисципліни:

Основи очищення організму, Основи фітотерапії, Реабілітаційні технології та сучасні оздоровчі системи, Фізіотерапія та курортологія, Нетрадиційні системи оздоровлення

Електронна пошта: harnyk.tetiana@tnu.edu.ua

КАРПІЛЯНСЬКИЙ Дмитро Анатолійович

Доцент кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини

 

Освіта:

Вище прикордонне військово-політичне училище, 1984 р.

Військовий університет, 1995 р.

Московський державний університет ім. М. В. Ломоносова, 1995 р.

 

Тема кандидатської дисертації:

Соціально-психологічні умови формування групових норм у військових колективах підрозділів, що укомплектовані на професійній основі

 

Коло наукових інтересів:

практична психологія, організаційна психологія, психологія спорту

 

Викладає дисципліни:

Педагогіка, Методологія наукових досліджень у фізичній культурі та спорті, Медична психологія, Терапія кольором. Терапія звуком. Естетотерапія, Соціальна реабілітація, Загальні питання соціальної реабілітації

 

Електронна пошта:

karpilianskyi.dmytro@tnu.edu.ua

ГОРОВА Елла Володимирівна

Кандидат медичних наук, доцент

Доцент загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини

Освіта:

Кримський ордена Трудового Червоного прапора медичний інститут, 1983 рік

Спеціальність: Лікувальна справа

Кваліфікація: Охорона здоров’я

Тема кандидатської дисертації: «Ультраструктура альвеолярних макрофагів плодів і новонароджених в нормі і при дії внутрішньоутробної гіпоксії в експерименті та у людини»

Коло наукових інтересів: нетрадиційні методи лікування, комплементарні методи оздоровлення і здорового способу життя, гомеопатія.

 

Викладає дисципліни:

Фізіологія людини, Фізіологія з основами патфізіології, Сучасна фізична терапія та ерготерапія у внутрішній медицині, Фізична реабілітація в спорті, Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату, Новітні технології у фізичній реабілітації та ерготерапії.

 

Електронна пошта:

gorova.ella@tnu.edu.ua

МУСІЄНКО Анастасія Тимофіївна

Кандидат медичних наук, доцент

Доцент загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини

Освіта:  Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 2006 рік

Спеціальність: Лікарська справа

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 2006-2008 р. інтернатура. Спеціальність: Нервові хвороби

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 2008-2012 р., аспірантура

Тема кандидатської дисертації: «Прогностичне значенні клініко-діагностичних особливостей гострих геморагічних порушень мозкового кровообігу»

 

Коло наукових інтересів: вплив когнітивних функцій на реабілітаційний потенціал, модель психічного стану людини (theory of mind), клінічна депресія, тіннітус, персистуюче постурально-перцептивне головокружіння

 

Викладає дисципліни:

Фізична терапія у внутрішній медицині, Фізична терапія та ерготерапія  при захворюваннях опорно-рухового апарату та нервової системи, Фізична терапія у педіатрії, Фізична терапія та ерготерапія при хірургічних захворюваннях,  в акушерстві та гінекології та онкології, Основи кінезіотерапії, Методика фізичного виховання в спеціальних медичних групах, Організація діяльності реабілітаційних закладів, Технічні засоби у фізичній реабілітації

 

Електронна пошта:

musiienko.anastasiia@tnu.edu.ua

ГОРБУНОВ Олег Андрійович

Доцент загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини

 

Освіта: Харківський Інститут радіоелектроніки, спеціальність багатоканальний зв’язок, 1982, Харків.

 

Аспірантура Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова АН УРСР, Спеціальність: 05.13.09 – управління в біологічних та медичних системах, науковий ступінь кандидат біологічних наук, 1986 р., Київ.

 

Інститут післядипломної освіти Класичного приватного університету, спеціальність «Фізична реабілітація», кваліфікація викладач фізичного виховання, Реабілітолог, 2011 р., Запоріжжя.

Наукові праці – 49.

 

Тема кандидатської дисертації:

«Розробка та дослідження системи управління станом нервово-м’язового апарату людини у процесі комплексного відновного лікування»

 

Коло наукових інтересів:

розробка індивідуальних реабілітаційних програм на основі різнотипних фізичних практик для відновлення здоров’я (фізичного, психологічного, соціального) з використанням систем штучного інтелекту та трансформерних пристроїв (екзоскелетів).

 

Практична робота:

Клінічна база факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського Національного Уніветситету імені Тараса Шевченка: військовий санаторій «Пуща-Водиця», кабінет «Екзоскелетон», реабілітолог. Відновлення рухових функцій, подолання наслідків бойового стресу методами фізичної реабілітації.

 

Викладає дисципліни:

Біомеханіка, Краніо-сакральна остеопатія, Основи мануальної терапії, Основи остеопатії,  Сучасні засади реабілітації у фізичній культурі і спорті, Спортивна метрологія, Фізіологія спорту.

 

Електронна пошта:

horbunov.oleh@tnu.edu.ua

СКОЛОТА Едуард Віталійович

Викладач загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини

Освіта:

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2020 р.

Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія

Кваліфікація: магістр з фізичної терапії, ерготерапії

 

Коло наукових інтересів: Психологічні особливості розвитку асертивності майбутніх юристів

 

Викладає дисципліни:

Семінарські та практичні заняття з предметів: Оздоровчо-рекреаційна рухова активність, Медичне право України, Психологія оздоровчого тренування, Спортивне право, Менеджмент у фітнес-індустрії та спорті, Маркетинг у фітнес-індустрії та спорті, Теорія та методика викладання фітнесу, Профілактика спортивного  травматизму, Основи спортивної медицини, Теорія та методика фізичного виховання, Сучасні оздоровчі системи, Аніматорство, Коучинг

 

Електронна пошта:

skolota.eduard@tnu.edu.ua

КРАВЧЕНКО Анна Віталіївна

Викладач загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини

Освіта:

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2021 р.

Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія

Кваліфікація: магістр з фізичної терапії, ерготерапії

 

Коло наукових інтересів: психологічні чинники розвитку емоційного інтелекту у професійній підготовці майбутніх фахівців фізичної терапії

 

Викладає дисципліни:

Семінарські та практичні заняття з предметів: Основи медичних знань і долікарська медична допомога у невідкладних станах, Анатомія людини, Фізіологія людини, Фізіологія з основами патфізіології, Фізіотерапія та курортологія, Основи фітотерапії, Педагогіка, Психологічна реабілітація, Соціальна реабілітація, Анатомо-фізіологічні основи рухової активності професійного спортсмена, Вікова психологія

 

Електронна пошта:

kravchenko.anna@tnu.edu.ua