НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ ЗАГАЛЬНОВУЗІВСЬКОЇ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, СПОРТУ ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

ДОБРОВОЛЬСЬКА Наталія Анатоліївна

Завідувачка кафедри загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини

Доктор психологічних наук, доцент

Освіта:

Національна академія внутрішніх справ, 2011 рік

Спеціальність: Правознавство

Кваліфікація: магістр права.

Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2013 рік

Спеціальність: Фізичне виховання

Кваліфікація: викладач фізичного виховання.

Тема докторської дисертації: «Соціально-психологічні основи становлення обдарованості особистості»

Коло наукових інтересів: вивчення проблеми обдарованості особистості у науковому просторі, становлення обдарованої особистості в умовах сучасного соціуму.

Викладає дисципліни:

Оздоровчо-рекреаційна рухова активність, Медичне право України, Психологія оздоровчого тренування, Спортивне право, Менеджмент у фітнес-індустрії та спорті, Маркетинг у фітнес-індустрії та спорті, Аніматорство, Коучинг

Контакти: 

dobrovolska.nataliia@tnu.edu.ua

ГАРНИК Тетяна Петрівна

Доктор медичних наук, професор

Професор кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини.

Освіта:

  • Запорізький державний медичний інститут, 1973р., інтернатура 1973-1974р. за фахом терапія; клінічна ординатура за фахом гастроентерологія 1981-1983р.р. Київський державний інститут удосконалення лікарів. Спеціальність: Лікувальна справа. Кваліфікація: Лікар-гастроентеролог
  • Медичний інститут Української асоціації народної медицини; 2004 р. Спеціальність: Лікувальна справа

Кваліфікація: Лікар з народної та нетрадиційної медицини

Тема кандидатської дисертації: Значение фосфолипидов и простогландина в диагностике и лечении больных хроническими заболеваниями желчевыводящих путей.

Тема докторської дисертації: Значение Клініко-експериментальні аспекти терапії стеатогепатитів.

Коло наукових інтересів: нетрадиційні методи лікування, фітотерапія,

Викладає дисципліни:

Основи очищення організму, Основи фітотерапії, Реабілітаційні технології та сучасні оздоровчі системи, Фізіотерапія та курортологія, Нетрадиційні системи оздоровлення

Контакти:

harnyk.tetiana@tnu.edu.ua

ТИМЧЕНКО Анатолій Сергійович

Доктор медичних наук, професор.

Професор кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини.

Освіта:

Київський медичний інститут, 1968 рік. Спеціальність: Лікувальна справа. Кваліфікація: патофізіолог

 Тема докторської дисертації: «Механизмы имуносупрессии при геморогическом шоке и ее специфическая и неспецифическая коррекция»

Коло наукових інтересів: Патофізіологія, спосіб оцінки якості донорської плазми крові для виробництва препаратів імуноглобулінів для внутрішньо-венного введення, франкціонування білків плазми крові по КОНУ, їх специфічна і неспицифічна дія при виникненні вторинних імунодефіцитів; реабілітація хворих після онкологічних захворювань системи крові.

Викладає дисципліни:

Механізм метаболічних процесів рухової активності, Методи наукових досліджень у галузі, Ергогенні засоби в системі відновлення спортсменів, Психологія ділових взаємовідносин в галузі фізичної терапії, ерготерапії, Основи психосоматики, Медико-біологічний контроль у сучасній фізичній терапії

Контакти:

tymchenko.anatolii@tnu.edu.ua

КРАВЧЕНКО Леонід Свиридович

Кандидат педагогічних наук, доцент.

Доцент кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини.

Освіта:

Київський державний інститут фізичної культури, 1970 рік.

Спеціальність: Фізична культура і спорт. Кваліфікація: викладач-тренер

Тема кандидатської дисертації: «Сравнительная характеристика и сочетание методов повышения выносливости при работе аэробного характера в тренировочном процессе квалифицированных пловцов»

Коло наукових інтересів: теорія та методика викладання гімнастики та легкої атлетики різним віковим групам.

Викладає дисципліни:

Гімнастика з методиками викладання, Теорія та методика викладання легкої атлетики, Біомеханіка, Спортивні споруди і обладнання, Теорія та методика викладання плавання, Методологія наукових досліджень у фізичній культурі та спорті

Контакти:

kravchenko.leonid@tnu.edu.ua

ШУСТЬ Василь Володимирович

Кандидат педагогічних наук, доцент 

Доцент загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини

Освіта:

Національний педагогічний імені М.П.

Драгоманова, 2001 рік

Спеціальність: соціальна педагогіка та економічна теорія.

Кваліфікація: викладач соціальної педагогіки та економічної теорії

НАУ, інститут магістратури, 2002 рік

Спеціальність: Державна служба

Кваліфікація: Магістр державного управління в сфері АПК

 Тема кандидатської дисертації: «Формування професійноі відповідальності майбутніх спеціалістів у вищому навчальному аграрному закладі»

Коло наукових інтересів:  педагогіка, політична психологія, соціальна робота, економічна теорія

Викладає дисципліни:

Педагогіка, Медична психологія, Соціальна реабілітація, Психологічна реабілітація, Засоби відновлення фізичної працездатності спортсмена, Загальні питання соціальної реабілітації, Державна освітня політика з питань здорового способу життя, Оздоровчий туризм, Основи допінг-контролю у спорті, Вікова психологія, Менеджмент

Контакти:

shust.vasyl@tnu.edu.ua

ЗЕЛЕНЮК Оксана Володимирівна

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент 

Доцент загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини

Освіта:

Київський державний інститут фізичної культури у 1986 році.

Спеціальність: Фізична культура і спорт

Кваліфікація: викладач фізичної культури і спорту

Тема кандидатської дисертації: «Індивідуалізація навчального процесу

фізичного виховання на підставі комплексного оцінювання рухової

підготовленості та рівня соматичного здоров’я студентів»

Коло наукових інтересів: Медико-соціологічні аспекти формування мотиваційних потреб щодо ведення здорового способу життя у студентському середовищі.

Історія фізичного виховання і спорту.

 Викладає дисципліни:

Історія фізичної культури та спорту, Сучасні оздоровчі системи, Методика викладання обраного виду спорту, Теорія та методика викладання футболу, мініфутболу, Теорія та методика фізичного виховання, Теорія спортивної підготовки, Олімпійський і професійний спорт, Організаційно-методичні засади викладання фізичної культури у спеціальних медичних групах, Теорія та методика олімпійського, паралімпійського та професійного спорту, Новітні досягнення теорії спортивної підготовки

Контакти:

zeleniuk.oksana@tnu.edu.ua

ЯСТРЕБОВ Микола Миколайович

Кандидат педагогічних наук

Старший викладач загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини

Освіта:

Вінницький державний медичний університет ім.М.І. Пірогова, 2002 рік

Спеціальність: Лікувальна справа Кваліфікація: лікар

Тема кандидатської дисертації: «Використання веборієнтованих технологій в організації здоров’язбережувального навчання учнів початкових класів»

Коло наукових інтересів: Спортивна медицина, спортивна реабілітація, використання цифрових технологій в підготовці фізичних терапевтів, організація здорового способу життя.

Викладає дисципліни:

Загальна біохімія та біохімія рухової діяльності, Фізична терапія та ерготерапія. Вступ до спеціальності, Етика та деонтологія в фіз.терапії та ерготерапії, Основи фізичної терапії, Інформаційні технології в медицині, Загальна біохімія та біохімія рухової діяльності, Основи ерготерапії, Фізіологія спорту, Основи спортивної медицини, Профілактика спортивного  травматизму, Основи спортивної реабілітації, Основи спортивної медицини, Гігієна, екологія та безпека життєдіяльності, Валеологія, Спортивна метрологія, Основи раціонального харчування

Контакти:

yastrebov.mykola@tnu.edu.ua

ГОРОВА Елла Володимирівна

Кандидат медичних наук, доцент

Доцент загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини

Освіта:

Кримський ордена Трудового Червоного прапора медичний інститут, 1983 рік

Спеціальність: Лікувальна справа

Кваліфікація: Охорона здоров’я

Тема кандидатської дисертації: «Ультраструктура альвеолярних макрофагів плодів і новонароджених в нормі і при дії внутрішньоутробної гіпоксії в експерименті та у людини»

Коло наукових інтересів: нетрадиційні методи лікування, комплементарні методи оздоровлення і здорового способу життя, гомеопатія.

Викладає дисципліни:

Фізіологія людини, Фізіологія з основами патфізіології, Сучасна фізична терапія та ерготерапія у внутрішній медицині, Фізична реабілітація в спорті, Фізична терапія та ерготерапія при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату, Остеопатія, Новітні технології у фізичній реабілітації та ерготерапії.

Контакти:

gorova.ella@tnu.edu.ua

ГОЛУБ Валентин Петрович

Кандидат педагогічних наук, доцент  Доцент загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини

Освіта:

Київський державний інститут фізичної культури,
1978 р.

Спеціальність: Фізична культура

Кваліфікація: викладач фізичної культури

Тема кандидатської дисертації: «Контроль и нормирование тренировочных и соревновательных  нагрузок на предсоревновательном этапе подготовки квалифицированных волейболистов»

Коло наукових інтересів: використання оздоровчих технологій на заняттях фізичного виховання в вищих навчальних закладах

Викладає дисципліни:

Фізичне виховання, Вступ до спеціальності, Теорія та методика викладання баскетболу, Теорія та методика викладання волейболу, Відбір в обраному виді спорту, Суддівство в обраному виді спорту, Організація і проведення змагань в обраному виді спорту, Масаж, Лікувальна фізична культура, Основи аюрведичного масажу, Сучасні організаційно-управлінські підходи до підготовки спортсменів націонал. Команд до Олімпійських ігор, Методи функціональної діагностики  у фізичній культурі і спорті, Сучасні технології спорту для всіх та оздоровчо-рекреаційної рухової активності, Спортивне орієнтування

Контакти:

holub.valentyn@tnu.edu.ua

 
СУЛЕЙМАНОВА Еміне Усманівна

Кандидат біологічних наук

Доцент загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини

Освіта:

Томський медичний інститут,  1981 рік

Спеціальність: Фармація

Кваліфікація: провізор

Тема кандидатської дисертації: «Токсичность и опасность новых противоаритмичиских препаратов на основе дитерпеновых алкаидов-аллапенина, алсумина, бензерафина и гигиена труда при производстве аллапенина»

Коло наукових інтересів: фізіологія людини

Викладає дисципліни: Медична біологія з основами генетики, Вікова анатомія і фізіологія людини, Паліативна та хоспісна медицина, Основи медичних знань і Долікарська медична допомога у невідкладних станах, Анатомо-фізіологічні основи рухової активності професійного спортсмена, Організація масової фізичної культури, Адаптивний спорт

Контакти:

suleimanova.emine@tnu.edu.ua

МУСІЄНКО Анастасія Тимофіївна

Кандидат медичних наук, доцент

Доцент загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини

Освіта:  Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 2006 рік

Спеціальність: Лікарська справа

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 2006-2008 р. інтернатура. Спеціальність: Нервові хвороби

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, 2008-2012 р., аспірантура

Тема кандидатської дисертації: «Прогностичне значенні клініко-діагностичних особливостей гострих геморагічних порушень мозкового кровообігу»

 Коло наукових інтересів: вплив когнітивних функцій на реабілітаційний потенціал, модель психічного стану людини (theory of mind), клінічна депресія, тіннітус, персистуюче постурально-перцептивне головокружіння

Викладає дисципліни:

Фізична терапія у внутрішній медицині, Фізична терапія та ерготерапія  при захворюваннях опорно-рухового апарату та нервової системи, Фізична терапія у педіатрії, Фізична терапія та ерготерапія при хірургічних захворюваннях,  в акушерстві та гінекології та онкології, Основи кінезіотерапії, Методика фізичного виховання в спеціальних медичних групах, Організація діяльності реабілітаційних закладів, Технічні засоби у фізичній реабілітації

Контакти:

musiienko.anastasiia@tnu.edu.ua

ДЕНІСОВ Дмитро Сергійович

Старший викладач

Старший викладач  загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини

Освіта:

Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2012 рік
Спеціальність: Фізична культура і спорт

Кваліфікація: тренер з баскетболу, вчитель фізичного виховання

Коло наукових інтересів: спортивні ігри, змагання з баскетболу, суддівство в обраному виді спорту

Викладає дисципліни:

Основи менеджменту і маркетингу у спорті, Теорія та методика дитячого, юнацького  та масового спорту, Рухливі ігри, Теорія та методика викладання фітнесу, Теорія та методика викладання атлетизму

Контакти:

denisov.dmytro@tnu.edu.ua

СКОЛОТА Едуард Віталійович

Викладач загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини

Освіта:

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2020 р.

Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія

Кваліфікація: магістр з фізичної терапії, ерготерапії

Коло наукових інтересів: Психологічні особливості розвитку асертивності майбутніх юристів

Викладає дисципліни:

Семінарські та практичні заняття з предметів: Оздоровчо-рекреаційна рухова активність, Медичне право України, Психологія оздоровчого тренування, Спортивне право, Менеджмент у фітнес-індустрії та спорті, Маркетинг у фітнес-індустрії та спорті, Теорія та методика викладання фітнесу, Профілактика спортивного  травматизму, Основи спортивної медицини, Теорія та методика фізичного виховання, Сучасні оздоровчі системи, Аніматорство, Коучинг

Контакти:

skolota.eduard@tnu.edu.ua

КРАВЧЕНКО Анна Віталіївна

Викладач загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини

Освіта:

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2021 р.

Спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія

Кваліфікація: магістр з фізичної терапії, ерготерапії

 Коло наукових інтересів: психологічні чинники розвитку емоційного інтелекту у професійній підготовці майбутніх фахівців фізичної терапії

Викладає дисципліни:

Семінарські та практичні заняття з предметів: Основи медичних знань і долікарська медична допомога у невідкладних станах, Анатомія людини, Фізіологія людини, Фізіологія з основами патфізіології, Фізіотерапія та курортологія, Основи фітотерапії, Педагогіка, Психологічна реабілітація, Соціальна реабілітація, Анатомо-фізіологічні основи рухової активності професійного спортсмена, Вікова психологія

Контакти:

kravchenko.anna@tnu.edu.ua