Аспірантура (іноземці)

Спеціальності для вступу до аспірантури (денна та заочна форми навчання)

Галузь знань

Спеціальність

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

08

Право

081

Право

03

Гуманітарні науки

032

Історія та археологія

03

Гуманітарні науки

033

Філософія

05

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Вартість навчання, прийом 2020 року

Спеціальність

Денна форма навчання (в доларах США)

Заочна форма навчання(в доларах США)

281

Публічне управління та адміністрування

2500

1600

081

Право

2500

1600

032

Історія та археологія

2500

1600

033

Філософія

2500

1600

053

Психологія

2500

1600

051

Економіка

2500

1600

Перелік основних документів, які подають вступники

- копія документа, що посвідчує особу;
- копія документа про здобутий освітній рівень магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ;
- особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює;
- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
- фотокартки розміром 3х4 (4 шт);
- список опублікованих наукових праць (за наявності);
- дослідницька пропозиція з обраної спеціальності.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Етапи вступної кампанії

Початок прийому заяв і документів

24 лютого 2020 року

31 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв і документів

13 березня 2020 року

18 вересня 2020 року

Строки проведення вступних іспитів

16 березня – 27 березня 2020 року

21 вересня – 02 жовтня 2020 року

Вступні іспити з іноземної мови

16 березня – 20 березня 2020 року

21 вересня – 25 вересня 2020 року

Вступні іспити зі спеціальності

23 березня – 27 березня 2020 року

28 вересня – 02 жовтня 2020 року

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

30 березня 2020 року

05 жовтня 2020 року

Початок навчання в аспірантурі

30 березня 2020 року

05 жовтня 2020 року


Див. тут: Правила прийому до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії у Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського у 2020 році

Для уточнення інформації звертайтеся за адресою: м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, каб.318