ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ (ІГСР)

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД 

КАФЕДРИ ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

рис

 

Завідуюча кафедрою

Петровська Ірина Олегівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент, старший науковий співробітник

Посада: доцент кафедри економіки, підприємництва та природничих наук

Сфера наукових інтересів: економіка торгівлі та готельно-ресторанного господарства,  інноваційні формати економічної діяльності – платформна економіка, електронна комерція, сучасні інструменти фінансового менеджменту, механізми зеленої економікі, інноваційний менеджмент та четверта промислова революція.

Науково-педагогічний стаж: більше 23 років

Автор більш 120 публікацій, в тому числі: 6 навчальних посібників, 13 колективних монографій, 1 – одноосібної монографії.

рис

 

Заступник завідуючої кафедрою 

Жук Вікторія Петрівна
Науковий ступінь: кандидат наук з державного управління
Посада: доцент кафедри економіки, підприємництва та природничих наук
Науково-педагогічний стаж: більше 9 років
Сфера наукових інтересів: розвиток механізмів публічно-приватного партнерства, соціальна відповідальність, захист і стабільність бізнесу, конкурентоспроможність підприємства, лідерство та партнерство в підприємницькій діяльності, державне регулювання інвестиційної діяльності; інноваційно-інвестиційний розвиток підприємств; економічна психологія, соціальна психологія, корпоративне управління, управління проектною командою.
Автор 25 наукових видань, з них 12 статей у фахових виданнях та 13 тез
(8 – міжнародних, 4 – всеукраїнських, 1 – науково-практична) та декілька навчально-методичних праць, в тому числі навчальний посібник.

рис

 

Бєлоусова Наталія Володимирівна
Науковий ступінь: кандидат географічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент кафедри економіки, підприємництва та природничих наук (за сумісництвом)

Науково-педагогічний стаж: 27 років

Сфера наукових інтересів: науково-дослідна тема, яка розробляється на даний момент: «Перспективи розвитку інклюзивного соціально-реабілітаційного туризму в Україні».

Список публікацій становить 79 джерел, з них: монографії – 4; фахові видання України – 22; публікації, занесені у наукометричні бази – 15; наукові праці (статті, тези) – 32; навчально-методичні посібники – 7.

рис

 

Гапон Сергій Вікторович
Посада: старший викладач кафедри економіки, підприємництва та природничих наук (за сумісництвом)
Науково-педагогічний стаж: 5 років
Нагороди:
1. Стипендія Президента України (2013 р.).
2. Премія АР Крим «За наукові досягнення у сфері пріоритетних напрямків розвитку Криму»” (2013 р.).
3. Стипендія екологічного фонду імені В.І. Вернадського (2013 р.).

Сфера наукових інтересів: ландшафтно-гідрологічний аналіз гірських територій; моделювання природних станів та процесів засобами геоматики; геоекологічне моделювання; фотограмметричне моделювання.
Автор понад 20 опублікованих наукових праць.

рис

 

Горбань Галина Петрівна
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент кафедри економіки, підприємництва та природничих наук (за сумісництвом)
Науково-педагогічний стаж: 12 років
Сфера наукових інтересів: управління регіональним розвитком туризму; проблеми формування та реалізації маркетингової стратегії регіону; управління організаційними змінами.

рис

 

Зінченко Василь Миколайович
Посада: старший викладач кафедри економіки, підприємництва та природничих наук
Науково-педагогічний стаж: більше 33 роки
Сфера наукових інтересів: нагромадження та оновлення основного капіталу в умовах модернізації національної економіки; проблеми роздержавлення та приватизації в Україні; умови створення сприятливого інвестиційного середовища.

 

Мітал Олена Георгіївна
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Посада: доцент кафедри економіки, підприємництва та природничих наук
Науково-педагогічний стаж: більше 15 років
Сфера наукових інтересів: теорії фінансової глобалізації; реформування бюджетно-податкової системи України; державне регулювання інвестиційної діяльності; регіональний розвиток України, регіональна економіка України, інноваційно-інвестиційний розвиток вітчизняних підприємств; економічна психологія, соціальна психологія, корпоративне управління, безпека бізнесу.
Автор понад 50 наукових публікацій. Склад робіт: 24 фахові статті, 25 тез доповідей на Міжнародних науково-практичних конференціях, симпозіумах і форумах, є публікації у закордонних наукових виданнях (Німеччина, Франція, Литва, Польща); приймала участь у 3 колективних монографіях (підрозділи). Індекс цитування в Scopus – 1, в Google Academy (h-індекс) – 3

 

Соколовська Ірина Олександрівна
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Посада: доцент кафедри економіки, підприємництва та природничих наук
Науково-педагогічний стаж: більше 5 років
Сфера наукових інтересів: тенденції в сфері здорового харчування, якість продуктів харчування, продукти оздоровчого призначення, новітні технології виробництва і виготовлення кондитерської продукції, НАССР, нормативне регулювання у сфері харчування та виробництва харчових продуктів, економічна і соціальна ефективність удосконалення складу харчових продуктів, біологічна цінність харчових продуктів.
Автор 37 наукових публікацій, у тому числі 1 стаття у журналі бази SCOPUS, 5 – у виданнях, що індексується в міжнародних наукометричних базах, 7 – у фахових виданнях, 3 патенти України на корисну модель.

 

Погоріла Аліна Олегівна
Інспектор з контролю за забезпеченням навчального процесу