20 ЛЮТОГО 2024 Р. ВІДБУДЕТЬСЯ МІЖНАРОДНИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ «УКРАЇНСЬКИЙ КРИМ: 10 РОКІВ ОКУПАЦІЇ»

ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

КАФЕДРА ЖУРНАЛІСТИКИ

20 лютого 2024 р. ТНУ імені В. І. Вернадського запрошує науково-педагогічних працівників вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспірантів та здобувачів, студентів, молодих вчених взяти участь у круглому столі «Український Крим: 10 років окупації».

Результатом конференції має стати окреслення теоретичних та прикладних аспектів процесу деокупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, актуальних напрямів та тенденцій дослідження процесу реінтеграції. 

Основні питання, які пропонуються для обговорення на круглому столі:

 1. Історія та процес захоплення Кримського півострову російською федерацією.
 2. Наслідки окупації Криму у різних сферах життєдіяльності.
 3. Українські громадяни в окупації.
 4. Боротьба за деокупацію Криму.
 5. Стратегія реінтеграції Криму.
 6. Права людини та свобода слова в окупованому Криму.
 7. Свобода совісті в тимчасово окупованому Криму.
 8. Міжнародний вектор боротьби за деокупацію Криму.

ДЛЯ УЧАСТІ У КРУГЛОМУ СТОЛІ НЕОБХІДНО:

До 17 лютого 2024 року (включно) необхідно заповнити заповнити Гугл-форму:

http://surl.li/pyhki

Участь у круглому столі є БЕЗКОШТОВНОЮ.

Учасники круглого столу отримують сертифікати.

Мова заходу: українська, англійська.

Дата: 20 лютого 2024 року.

Початок заходу: 10.00.

Адреса: вул. Джона Маккейна, 33, м. Київ, Україна.

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

 • Кущ Наталья Валеріївна, кандидат філологічних наук, доцент, директор Навчально-наукового інституту філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.
 • Досенко Анжеліка Константинівна, кандидат соціальних комунікацій, доцент, завідувач кафедри журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.
 • Юксель Гаяна Заїрівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.
 • Нестеренко Олеся Анатоліївна, старший викладач кафедри журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Форма проведення круглого столу: он-лайн та офф-лайн.

УЧАСНИКИ КРУГЛОМУ СТОЛУ МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ:

1.1. Надіслати тези доповіді українською або англійською мовами;

Назва надісланих матеріалів має включати в себе прізвище автора та ініціали

(Наприклад: Василенко О.Л._Тези)

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

 • Обсяг – 3-5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.
 • Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді:
 • назва напрямку;
 • прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний);
 • посада, навчальний заклад (повна назва), місце роботи у разі закінчення навчання; (шрифт – курсив);
 • назва доповіді (великі літери, шрифт – напівжирний);
 • текст.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

Тематичний напрямок: 8. Міжкультурна комунікація в різних інституційних і повсякденних контекстах

Василенко О. Л.,

аспірант кафедри іноземних мов

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ЕФЕКТИВНІСТЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
У СФЕРІ ТУРИЗМУ

Текст

Використана література оформлюється в кінці тексту під назвою «Список використаних джерел» (перелік літератури подається за абеткою).

У тексті посилання на використані джерела позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номер сторінки (сторінок), наприклад:
[3, с. 47].

Бібліографічний опис списку використаних джерел оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Оргкомітет конференції:

Навчально-науковий Інститут філології та журналістики

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського

Кафедра журналістики

Поштова адреса: вул. Джона Маккейна, 33, м. Київ

Сайт університету: tnu.edu.ua

Електронна пошта: gayanayuksel@gmail.com

Контактний телефон: +38 063 8765717 (WhatsApp, Telegram).

 

 

Інформаційний лист заходу (завантажити)

ПОСИЛАННЯ НА ТРАНСЛЯЦІЮ (MEET)