ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ ЗА СТУПЕНЕМ «МАГІСТР»

NOVINI_9_0

Шановні абітурієнти та студенти 4 курсу!

З 13 травня починається реєстрація на:

– Єдиний вступний іспит з іноземної мови для вступу на спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 061 «Журналістика», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»,  123 «Комп’ютерна інженерія», 122 «Комп’ютерні науки», 242 «Туризм», 292 «Міжнародні економічні відносини», 281 «Публічне управління та адміністрування»;

 

– Єдиний вступний іспит з іноземної мови та Єдине фахове вступне випробування для вступу на спеціальність 081 «Право».

 

Якщо Ви виявили бажання вступити на навчання за неспорідненою спеціальністю для початку необхідно скласти додаткове вступне випробування. Для подальшого складання додаткового вступного випробування необхідно особисто з’явитись у нижче вказані кабінети – написати заяву, подати оригінал та копію паспорту та одну кольорову фотокартку 3×4 (з 13.05.2019 по 31.05.2019). Тільки після успішного проходження додаткового екзамену можлива реєстрація на Єдиний вступний іспит з іноземної мови та/або Єдине фахове вступне випробування.

 

Реєстрація буде відбуватись:

1) у 120 кабінеті (Приймальна директора інституту) для вступу на спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 123 «Комп’ютерна інженерія», 122 «Комп’ютерні науки»;

 

2) у 217 кабінеті (Приймальна директора інституту) для вступу на спеціальності 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 081 «Право»;

 

3) у 108 кабінеті (Приймальна комісія Університету) для вступу на спеціальності 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 242 «Туризм», 292 «Міжнародні економічні відносини», 281 «Публічне управління та адміністрування»;

4) у 415 кабінеті (деканат інституту) для вступу на спеціальності 061 «Журналістика».

 

 

ОБОВ`ЯЗКОВИЙ перелік документів для реєстрації:

 

– заява (заповнюється особисто вступником);

– оригінал та копія документу, що посвідчує особу та громадянство;

– 5 кольорових фотокарток (3х4);

– оригінал та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

– оригінал та копія свідоцтво про зміну імені/свідоцтво про шлюб (за наявності);

– 10 арк. формату А-4;

– оригінал та копія документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) або довідка щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома в 2019 році, виданої за місцем навчання, – для осіб, які завершують навчання у рік проведення вступних випробувань;

– документи про успішне проходження додаткових вступних випробувань (для перехресного вступу).