В УНІВЕРСИТЕТІ ЗАПОЧАТКОВУЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ЗА НОВОЮ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ «ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА РЕАДАПТАЦІЯ»

 

В Університеті започатковується підготовка здобувачів за новою освітньо-професійною програмою «Фізкультурно-спортивна реабілітація та реадаптація» для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт.

 

Програми розміщені на сайті Університету за посиланнями

Просимо долучитися всім зацікавленим особам (стейкхолдерам) до обговорення опису освітньо-професійних програм та надсилати свої пропозиції на електронну адресу загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини   kfv@tnu.edu.ua