VІІ Міжнародна науково-практична конференція «ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ»

VІІ Міжнародна науково-практична конференція

«ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ»

2-3 листопада 2023 року

 

На сьогодні пріоритети розвитку національного господарського простору орієнтовані значною мірою на реконструктивний розвиток територій в умовах дії загроз і ризиків воєнного, економічного, екологічного та соціального характеру. З метою ефективного управління економікою і фінансами в умовах воєнного стану, мають бути переглянуті базові підходи до організації господарювання з приділенням особливої уваги консолідації усіх зацікавлених сторін господарського процесу з метою управління резільєнтним просторовим розвитком, у тому числі – за допомогою сучасних цифрових технологій та інструментів і механізмів публічно-приватного партнерства. Сказане вимагає зміни філософської парадигми господарювання з переходом до найновітніших постнекласичних філософських підходів, які відкривають можливості вирішення для врегулювання кризових ситуацій і вирішення господарських протиріч через відповідне збалансування інтересів зацікавлених сторін.

 

Розгляду цих та інших проблем була присвячена VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні аспекти та практичні проблеми управління, економіки та природокористування в Україні», яка відбулася 2-3 листопада 2023 року на базі Навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Основними тематичними напрями роботи конференції були: публічне управління та економіка в контексті глобалізаційних та євроінтеграційних викликів; туризм та готельно-ресторанна справа; досвід країн ЄС та практика України; пріоритети екологічного розвитку в процесі реалізації Європейського зеленого курсу; розвиток фінансової системи України в умовах євроінтеграції; вплив сучасних геополітичних процесів на розвиток світового господарства та міжнародних економічних відносин, а також актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах становлення інформаційного суспільства.

 

Співорганізатори конференції:

 • Державний університет Молдови,
 • Аадемія економічної освіти Молдови
 • Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати – ICC UKRAINE,
 • Національний аерокосмічний університет ім. Н. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,
 • Національний університет цивільного захисту України,
 • Класичний приватний університет (м. Запоріжжя),
 • Українського громадського об’єднання міжвідомчих комунікацій у сфері охорони навколишнього природного середовища е-Екологія (ГО е-Екологія),
 • Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого,
 • ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна»,

 

На конференції виступили:

 • Олександр Бесараб – проректор з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського,
 • Вікторія Кочу – проректор з науки та партнерства Академії економічних знань (Молдова),
 • Денис Тарасенко – д.е.н., професор, директор Навчально-наукового інституу управління Маріпольсього державного університету
 • Іон Дульський – доцент Державного університету Молдови,
 • Світлана Домбровська – начальник Навчально- науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України,
 • Андрій Дегтяр – професор кафедри публічного управління та підприємництва Національного аерокосмічного університету ім. Н. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»,
 • Олексій Безчасний – доцент кафедри індустрії гостинності та сталого розвитку Навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування ТНУ імені В. І. Вернадського,
 • Катерина Арцибашева – магістр 1 року навчання Освітньої програми «Управління туристичним бізнесом» кафедри індустрії гостинності та сталого розвитку Навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування ТНУ імені В. І. Вернадського,
 • Дмитро Клиновий – провідний науковий співробітник відділу методології сталого розвитку Інституту демографії та проблем якості життя НАН України,
 • Василь Надрага – професор кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин Навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування ТНУ імені В.І. Вернадського,
 • Олександр Колесніченко – магістр 1 року навчання Освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» кафедри публічного управління та економіки Навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування ТНУ ім. В.І. Вернадського,
 • Іван Парубчак – в.о. ректора Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ѓжицького.