ЗУСТРІЧ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ; ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ ЗДОБУВАЧА

24 березня 2023 року відбувся надзвичайно цікавий і корисний міжуніверситетський воркшоп «Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача вищої освіти: досвід Стусівського університету». Учасниками заходу були викладачі та магістранти кафедри фінансів та обліку Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, викладачі та здобувачі вищої освіти Університету «КРОК», Донецького національного університету імені Василя Стуса.

 

Лектор Serhii Seheda, д.е.н., завідувач навчально-практичної лабораторії інновацій в освіті ДонНУ імені Василя Стуса поділився досвідом вибору траєкторії навчання студентами університету та можливостями електронного сервісу, за допомогою якого забезпечується ефективна підтримка всього процесу. Особливий інтерес викликала програма MINOR, за якою здобувачі можуть обрати 10 навчальних дисциплін, які надають додаткову кваліфікацію з інших галузей та/або спеціальностей.

Наприкінці заходу були визначені пріоритети щодо подальшої практичної взаємодії між університетами, можливості проведення подібних заходів, запропоновані напрями вдосконалення вибіркової складової ОП і ОНП.

 

Висловлюємо щиру подяку Сергію Сегеді за участь у актуальному й практично-корисному заході та сподіваємося на плідну співпрацю!