Робочі програми навчальних дисциплін кафедри публічного та приватного права

Адміністративне право

Адміністративне судочинство

Адміністративно-процесуальне право

Асистенська практика

Верховенство права та правосуддя в Україні

Господарське право

Договірне право

Загальна теорія юридичного процесу

Інформаційне право

Історія держави і права зарубіжних країн

Історія держави і права України

Кримінальне право

Кримінально-процесуальне право

Основи римського приватного права

Податкове право

Сучасна правова доктрина

Теорія держави і права

Трансформація національної правової системи

Трудове право

Фінансове право

Цивільне право

Цивільне право. Загальна частина

Юридична компоративістика

 Договірне регулювання суспільних відносин

 Засади конституційного ладу

 Механізм правового регулювання цивільних відносин

 Порівняльне адміністративне право

 Проблеми адміністративного права

 Сучасний стан і тенденції розвитку науки розшук…

 Управлінська природа адміністративного права