Бібліотека

Директор бібліотеки

СОКОЛАН Віра Львівна

Одним із найважливіших напрямків діяльності відділу обслуговування бібліотеки є забезпечення освітньої та наукової діяльності університету на основі якісного та оперативного задоволення інформаційних потреб студентів, професорсько-викладацького складу, аспірантів, науковців та співробітників вузу.

Протягом 2020 року Навчально-наукова бібліотека Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського була учасником Проекту за підтримки Посольства США в Україні «Розвиток бібліотек переміщених університетів як центрів підтримки освітнього та наукового процесів». В результаті участі в проекті в бібліотеці впроваджені нові послуги в напрямі підтримки освіти та досліджень:

Впроваджено широке використання віддалених е-ресурсів (EBSCO, Scopus, Web of Science, Springer, Science Direct, Bentham Science)

Створений інституційний репозитарій http://192.168.27.202:8080/xmlui/discover

 (наказ № 151 від 30 вересня 2020р), який наразі наповнюється кваліфікаційними випускними роботами ( наказ №187-ОД від 30.11.2020).

Здійснюється сприяння формуванню інформаційної грамотності та культури академічної доброчесності.

 Електронна бібліотека доступна за адресою http://195.20.96.242:5028/kvtnuv/

 

  Впроваджено консультування та навчання щодо використання ресурсів Відкритого доступу та консультування та освітні заходи із загальних питань наукометрії та використання наукометричних інструментів.

Наразі публікуються 7 серій наукових видань університету «Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського», які виходять 4-6 раз в рік, доступні в відкритому доступі у тому числі на сайті університету http://www.tnu.edu.ua/periodicni-vidanna-tnu,  з них 6 журналів включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»), журнали також включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Успішною діяльністю бібліотеки залишається орієнтація на користувача, формування та збереження книжкового фонду. Бібліотека і надалі буде продовжувати модернізувати роботу, ефективно використовувати інформаційні ресурси, якісно формувати фонд навчальною та науковою літературою відповідно до вимог освітнього процесу.