КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

NOVINI_9_0

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту університету та Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 • завідувача кафедри слов’янської філології та журналістики;
 • професора кафедри економіки, підприємництва та природничих наук;
 • професора кафедри конституційного та міжнародного права;
 • 4 посади доцента кафедри загальноінженерних дисциплін та теплоенергетики;
 • доцента кафедри філософії та історії;
 • доцента загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини;
 • доцента кафедри зарубіжної філології;
 • доцента кафедри публічного управління та адміністрування;
 • доцента кафедри економіки, підприємництва та природничих наук;
 • доцента кафедри обліку і аудиту;
 • 3 посади старшого викладача загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини;
 • 3 посади старшого викладача кафедри зарубіжної філології;
 • 2 посади старшого викладача кафедри автоматизованого управління технологічними процесами;
 • старшого викладача кафедри інформаційної діяльності та документознавства.

Термін подання документів до 07 квітня 2018 року включно.

Особи які бажають взяти участь у конкурсі, подають:

 • письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
 • заяву про участь у конкурсі, написану власноруч;
 • копії документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, почесне звання;
 • копію паспорта, засвідчену претендентом;
 • список основних наукових праць (встановленого зразка);
 • документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);
 • копію (або витяг) трудової книжки, засвідчену у встановленому порядку за основним місцем роботи;
 • медичну довідку про стан здоров’я за формою затвердженою МОЗ, щодо перебування на обліку в психоневрологічних та наркологічних закладах охорони здоров’я;
 • копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Оригінали документів (крім трудової книжки) пред’являються претендентом особисто.

Усі документи подаються у відділ кадрів одночасно, не допускається подання заяви з неповним додатком документів. Від претендента який працював в університеті до проведення конкурсу (за основним місцем роботи або за сумісництвом), додається звіт про свою роботу за попередній період.

Документи приймаються за адресою: м. Київ, вул. Івана Кудрі 33 (відділ кадрів). Телефон для довідок: 044-529-05-16.