ЛЕКЦІЯ «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ» В АКАДЕМІЇ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ (РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА)

В рамках угоди про мобільність 4 травня 2022 року в Академії публічного адміністрування (Республіка Молдова) директором Навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування доктором наук з державного управління, професором Володимиром ГОРНИКОМ було прочитано лекцію «Правове регулювання публічного управління».

На лекції були присутні студенти та аспіранти, які, із зацікавленням прослухавши матеріал, підтримали дискусію щодо основних форм і методів формування і функціонування органів публічної влади на основі принципу верховенства права; правового статусу та повноваження публічно-владних інституцій; сучасних проблем та перспектив правового регулювання публічного управління. Крім тематичних питань лекції зацікавленість аудиторії була спрямована на особливості проведення наукової діяльності, підготовки та захисту дисертацій в Україні та Молдові.