ПРО ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСУ ДЛЯ ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII, наказу Міністерства освіти і науки України від 05 жовтня 2015 року № 1005 «Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)» зі змінами, Положення щодо проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського та укладання з ними трудових договорів (контрактів) (далі – Положення), затвердженого Вченою радою Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського (протокол № 9 від 21 січня 2022 року, уведеного в дію наказом ректора Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 21 січня 2022 року № 11-ОД, рішення Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського (протокол № 16 від 29 червня 2023 року),  наказу від 29 квітня 2024 року №65-ОД оголошується 30 квітня 2024 року проведення конкурсу для заміщення таких вакантних посад науково-педагогічних працівників у Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського (далі – Університет):

 

1. Навчально-науковий гуманітарний інститут:

– доцент кафедри державно-правових і гуманітарних наук – 4 ставки (посади);

– доцент кафедри психології, філософії та суспільних наук – 5 ставок (посад);

– доцент кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини – 2 ставки (посади).

 

2. Навчально-науковий інститут управління, економіки та природокористування:

– доцент кафедри фінансів та обліку – 3 ставки (посади);

– доцент кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин– 4 ставки (посади);

– професор кафедри публічного управління, туризму та готельно-ресторанної справи – 1 ставка (посада);

– доцент кафедри публічного управління, туризму та готельно-ресторанної справи– 3 ставки (посади);

– старший викладач кафедри публічного управління, туризму та готельно-ресторанної справи– 1 ставка (посада).

 

3 Навчально-науковий інститут філології та журналістики:

– доцент кафедри журналістики – 2 ставки (посади);

– доцент кафедри слов’янської та романо-германської філології – 3 ставки (посади);

– доцент кафедри кримськотатарської та східної філології – 1 ставка (посада).

 

4. Навчально-науковий інститут муніципального управління та міського господарства:

– професор кафедри інженерних систем та технологій – 2 ставки (посади);

– доцент кафедри інженерних систем та технологій – 2 ставки (посади);

– старший викладач кафедри інженерних систем та технологій – 3 ставки (посади);

– професор кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій – 1 ставка (посада);

– доцент кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій – 2 ставки (посади);

– старший викладач кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій – 1 ставка (посада).

 

5. Навчально-науковий інститут «Донецька державна музична академія імені С. С. Прокоф’єва»:

– професор кафедри музичного мистецтва – 1 ставка (посада);

– доцент кафедри музичного мистецтва – 1 ставка (посада).

 

Вимоги до претендентів (професійну та/або освітню кваліфікацію, науковий ступінь, вчене звання, досвід роботи); перелік обов’язкових документів, що подаються для участі в конкурсі, зразок заяви; строк i спосіб подання заяви та документів, порядок їх розгляду, строк прийняття рішення визначені в Положенні, розміщеному на офіційному веб-сайті Університету.

 

Строк подання заяв та документів для участі в конкурсі – до 31 травня 2024 року.

 

Документи подавати до відділу кадрів Університету за адресою:

вул. Джона Маккейна, 33, м. Київ, 01042, (кім. 103, 105, тел. (044) 529-72-14),

e-mail: hrdep@tnu.edu.ua