Спеціалізовані вчені ради PhD

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ФЕДОРЕНКА МАКСИМА ВЛАДИСЛАВОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 08 ПРАВО ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081 ПРАВО

 

Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Федоренка Максима Владиславовича створена наказом ректора від 27 червня 2024 року № 104-ОД відповідно до рішення Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 27 червня 2024 року (протокол №17).

 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Федоренка М. В. на тему: «Система органів управління в сфері державної служби в Україні та Польщі: порівняльно-правові аспекти» за спеціальністю 081 Право

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ЧЕЧОТКИ ВІКТОРА ДМИТРОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 28 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

 

Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Чечотки Віктора Дмитровича створена наказом ректора від 27 червня 2024 року № 103-ОД відповідно до рішення Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 27 червня 2024 року (протокол №17).

 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Чечотки В. Д. на тему: «Модернізація публічного управління в умовах глобалізації: теоретико-методологічний аспект» за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ МАРИНУШКІНА АРСЕНА ГРИГОРОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 28 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

 

Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Маринушкіна Арсена Григоровича створена наказом ректора від 27 червня 2024 року № 102-ОД відповідно до рішення Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 27 червня 2024 року (протокол №17).

 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Маринушкіна А. Г. на тему: «Механізми забезпечення контролю в системі публічної влади як інструмент реалізації публічного управління» за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ХАР МАРТИ ІВАНІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 28 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

 

Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Хар Марти Іванівни створена наказом ректора від 27 червня 2024 року № 101-ОД відповідно до рішення Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 27 червня 2024 року (протокол №17).

 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Хар М. І. на тему: «Розвиток механізмів публічного управління у сфері містобудівної діяльності в умовах децентралізації» за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ  КИРИЛЬЧУК ІННИ АЛЬВІАНІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 08 ПРАВО ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081 ПРАВО

 

Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Кирильчук Інни Альвіанівни створена наказом ректора від 11 червня 2024 року №91-ОД відповідно до рішення Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 06 червня 2024 року (протокол №15).

 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Кирильчук І. В. на тему: «Теоретико-правові аспекти визнання місця проживання дитини в контексті практики ЄСПЛ та національного законодавства України» за спеціальністю 081 Право. 

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ СЕМЕНЯКИ АННИ ГЕННАДІЇВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 08 ПРАВО ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081 ПРАВО

 

Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Семеняки Анни Геннадіївни створена наказом ректора від 10 квітня 2024 року № 54-ОД відповідно до рішення Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 08 квітня 2024 року (протокол №11).

 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Семеняки А. Г. на тему: «Адміністративно-правовий статус детектива в державних правоохоронних інституціях в України» за спеціальністю 081 Право.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ КРАВЧЕНКО АННИ ВІТАЛІЇВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 05 СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 053 ПСИХОЛОГІЯ

 

Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Кравченко Анни Віталіївни створена наказом ректора від 28 березня 2024 року № 47-ОД відповідно до рішення Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 21 березня 2024 року (протокол №10).

 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Кравченко А. В. на тему: «Психологічні особливості розвитку компетентності майбутніх фізичних терапевтів у професійному спілкуванні» за спеціальністю 053 Психологія.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ЧИЖИКОВА ОЛЕКСАНДРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 08 ПРАВО ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081 ПРАВО

 

Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Чижикова Олександра Олександровича створена наказом ректора від 28 березня 2024 року № 46-ОД відповідно до рішення Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 21 березня 2024 року (протокол №10).

 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Чижикова О. О. на тему: «Кримінальна відповідальність посадових осіб органів місцевого самоврядування, які здійснюють нотаріальні дії» за спеціальністю 081 Право.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ АНІСІМОВА В’ЯЧЕСЛАВА ОЛЕКСАНДРОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 28 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

 

Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Анісімова В’ячеслава Олександровича створена наказом ректора від 28 березня 2024 року № 45-ОД відповідно до рішення Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 21 березня 2024 року (протокол №10).

 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Анісімова В. О. на тему: «Удосконалення механізмів взаємодії органів публічної влади з громадськістю  у антикорупційній діяльності» за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ВОЗОВИК ОКСАНИ ОЛЕГІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 28 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

 

Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Возовик Оксани Олегівни створена наказом ректора від 28 березня 2024 року № 44-ОД відповідно до рішення Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 21 березня 2024 року (протокол №10).

 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Возовик О. О. на тему: «Удосконалення механізмів антикризового публічного управління в економічній сфері» за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ЛУПУ ЮЛІАНИ ДМИТРІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 08 ПРАВО ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 081 ПРАВО

 

Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Лупу Юліана Дмитрівна створена наказом ректора від 27 лютого 2024 року № 28-ОД відповідно до рішення Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 19 лютого 2024 року (протокол №9).

 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Лупу Ю. Д. на тему: «Відступ від правових висновків верховного суду: процесуально-правовий аспект» за спеціальністю 081 Право

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ РУСЕНКО НАТАЛІЇ ВАСИЛІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 28 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

 

Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Русенко Наталії Василівни створена наказом ректора від 28 листопада 2023 року № 194-ОД відповідно до рішення Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 23 листопада 2023 року (протокол №5).

 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Русенко Н. В. на тему: «Державні механізми забезпечення внутрішньополітичної безпеки України» зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ КУЧЕРЯВОГО ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЙОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 28 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

 

Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Кучерявого Володимира Миколайовича створена наказом ректора від 28 листопада 2023 року № 193-ОД відповідно до рішення Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 23 листопада 2023 року (протокол №5).

 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Кучерявого В. М. на тему: «Формування механізмів цивілізованого лобізму в органах державної влади України» зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ДИСЕРТАЦІЇ СКОЛОТИ ЕДУАРДА ВІТАЛІЙОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 05 СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 053 ПСИХОЛОГІЯ

Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Сколоти Едуарда Віталійовича створена наказом ректора від 10 листопада 2023 року №186-ОД відповідно до рішення Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 9 листопада 2023 року (протокол №4).

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Сколоти Е. В. на тему: «Психологічні особливості асертивності майбутніх фахівців соціономічного профілю» зі спеціальності 053 Психологія

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ІОФФЕ МИХАЙЛА ВОЛОДИМИРОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 05 СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 053 ПСИХОЛОГІЯ

Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Іоффе Михайла Володимировича створена наказом ректора від 10 листопада 2023 року №187-ОД відповідно до рішення Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 9 листопада  2023 року (протокол №4).

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Іоффе М. В. на тему: «Особливості невербального аспекту спілкування в управлінській діяльності» зі спеціальності 053 Психологія

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ХУТОРНОГО БОГДАНА ВІКТОРОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 28 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

 

Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Хуторного Богдана Вікторовича створена наказом ректора від 13 жовтня 2023 року № 161-ОД відповідно до рішення Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 5 жовтня 2023 року (протокол №2).

 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Хуторного Б. В. на тему: «Механізми забезпечення національної безпеки в оборонній сфері» зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ АСОЯН ЕММИ ШАВАРШІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 28 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

 

Спеціалізована  вчена  рада  для  проведення захисту  дисертації  на  здобуття  ступеня доктора  філософії  Асоян  Емми  Шаваршівни  створена  наказом  ректора  від 13 жовтня 2023 року № 160-ОД відповідно до рішення Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 5 жовтня 2023 року (протокол №2).

 

Дисертація  на  здобуття  ступеня доктора філософії Асоян Е. Ш. на тему: «Формування державної економічної політики в умовах глобалізації» зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування.

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НАУМЕНКА ВОЛОДИМИРА ДМИТРОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 28 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

 

Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Науменка Володимира Дмитровича створена наказом ректора від 12 вересня 2023 року № 136-ОД відповідно до рішення Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 29 серпня 2023 року (протокол №1).

 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Науменка В. Д. на тему: «Реалізація державної соціально-економічної політики на основі інструментарію стратегічного планування» за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування.

Рикова Неля Володимирівна
Інституціональні механізми державного регулювання корпоративних відносин: Україна та європейський досвід.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

АНОТАЦІЯ

Повідомлення про захист

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації

Відгук офіційного опонента 

Відгук офіційного опонента

Дисертація

Матеріали захисту: відео, аудіо

Алхемері Мохаммед Алі
Удосконалення механізмів антикризового публічного управління територіями.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

АНОТАЦІЯ

Повідомлення про захист

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації

Відгук офіційного опонента С.М. Домбровської

Відгук офіційного опонента А.О. Дєгтяра

Дисертація

Алебрі Мохамед Абдулла
Удосконалення державної політики розвитку водного господарства.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

АНОТАЦІЯ

Повідомлення про захист

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації

Відгук офіційного опонента В.В. Карлової

Відгук офіційного опонента А.О. Дєгтяра

Дисертація

Матеріали захисту: відеоаудіо

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: завідувач аспірантури, докторантури