Спеціалізовані вчені ради PhD

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НАУМЕНКА ВОЛОДИМИРА ДМИТРОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 28 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ

 

Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Науменка Володимира Дмитровича створена наказом ректора від 12 вересня 2023 року № 136-ОД відповідно до рішення Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 29 серпня 2023 року (протокол №1).

 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Науменка В. Д. на тему: «Реалізація державної соціально-економічної політики на основі інструментарію стратегічного планування» за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування.

Рикова Неля Володимирівна
Інституціональні механізми державного регулювання корпоративних відносин: Україна та європейський досвід.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

АНОТАЦІЯ

Повідомлення про захист

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації

Відгук офіційного опонента 

Відгук офіційного опонента

Дисертація

Матеріали захисту: відео, аудіо

Алхемері Мохаммед Алі
Удосконалення механізмів антикризового публічного управління територіями.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

АНОТАЦІЯ

Повідомлення про захист

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації

Відгук офіційного опонента С.М. Домбровської

Відгук офіційного опонента А.О. Дєгтяра

Дисертація

Алебрі Мохамед Абдулла
Удосконалення державної політики розвитку водного господарства.

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського.

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

АНОТАЦІЯ

Повідомлення про захист

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації

Відгук офіційного опонента В.В. Карлової

Відгук офіційного опонента А.О. Дєгтяра

Дисертація

Матеріали захисту: відеоаудіо

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: завідувач аспірантури, докторантури