061 Журналістика

Офіційна назва освітньої програми: Журналістика

 

Рівень вищої освіти: магістр

 

Придатність до працевлаштування:

Освітньо-професійна програма «Журналістика» може бути спрямована на підготовку з таких професій:

51.2    Журналіст

2451.2   Кореспондент

2451.2   Коментатор

2451.2   Оглядач

2451.2   Редактор

(згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010)

Перелік компонентів освітньої програми:

Обов’язкові компоненти

Методологія та організація наукових досліджень

Психологія і педагогіка вищої школи

Практичний курс іноземної мови в галузі

Культура мовлення: академічний та діловий дискурс української мови

Прикладні медіатехнології

Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі

Кількісні та якісні методи в журналістиці

Актуальні проблеми сучасної журналістики

Соціологія масової комунікації

Медіакритика

Реклама та PR-діяльність

Практична підготовка:

Виробнича практика (науково-педагогічна)

Виробнича практика (журналістська)

Переддипломна практика

Підготовка до атестації

 

Вибіркові компоненти, що забезпечують фахові компетенції

Вибіркова дисципліна – блок 1

Візуальна культура видання 

Міфологія медіа

Медіабезпека

Спічрайтинг

Гібридна війна і сучасні медіа-технології

Теорія та методика створення медіа тексту

Вибіркова дисципліна – блок 2

Технічні засоби виробництва медіапродукції

Практикум журналістських розслідувань

Праксеологія соціальних комунікацій

Герменевтика ЗМІ

Актуальні проблеми соціальних комунікацій

Гендер і ЗМІ

Вибіркова дисципліна – 3 блок

Рекламознавство

Історія кримськотатарської журналістики

Актуальні питання міжнародної журналістики

Творча майстерня

Організація роботи редакції сучасних медіа

Репортерська праця