Центр підвищення кваліфікації

Директор центру підвищення кваліфікації 

КОБИЛІНА Юлія Миколаївна

Методист І категорії центру підвищення кваліфікації

НЕЧИПОРЕНКО Оксана Іванівна

Фахівець з комунікацій

ІВАНОВА Любов Анатоліївна

Секретар

CИЗОВА Вероніка Робертівна

Центр підвищення кваліфікації є структурним підрозділом Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, який організовує надання освітніх послуг за державним замовленням, а також за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 2017 року. 

Послуги з підвищення кваліфікації кадрів надаються за акредитованими спеціальностями та/або освітніми програмами у межах ліцензійного обсягу галузевим фахівцям національної економіки, педагогічним й науково-педагогічним працівникам, державним службовцям, зареєстрованим безробітним та іншим категоріям населення.

Для учнівської та студентської молоді центр підвищення кваліфікації організовує підготовчі курси з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) та єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з елементами соціокомунікативної адаптації вступників до університетського середовища.  

У рамках неформальної та інформальної освіти центр підвищення кваліфікації пропонує різноманітні форми навчання, як-от: курси, семінари, тренінги, майстер-класи тощо.

 

Основними завданнями ЦПК є:

 • підвищення рівня професійної підготовки цільової аудиторії ЦПК;
 • організація та супровід проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів, стажування, консультацій, практикумів;
 • приведення обсягів та змісту підвищення кваліфікації цільової аудиторії у відповідність до потреб ринку, поточних і перспективних завдань, визначених цільовою аудиторією ЦПК;
 • формування змісту навчання, відповідно до потреб замовника освітньої послуги, а також поточної та перспективної потреби ринку праці;
 • впровадження новітніх інтегрованих технологій, технічних та інформаційно-комунікативних засобів навчання в освітній процес післядипломної освіти, зокрема підвищення кваліфікації, з використанням технологій дистанційного навчання.

НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників передбачає професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти, з метою:

 • удосконалення раніше набутих та/або набуття нових компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань з урахуванням вимог відповідного професійного стандарту (у разі його наявності);
 • набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності та/або професії, та/або займаної посади;
 • формування та розвитку цифрової, управлінської, комунікаційної, медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей тощо.

Перелік навчальних програм

Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації

Професійне навчання зареєстрованих безробітних – професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації, спрямовані на здобуття та удосконалення професійних знань, умінь та навичок, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, що здійснюються за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

 

Перелік програм

 

Звіт про співпрацю

Центр підвищення кваліфікації пропонує курси з підвищення кваліфікації за погодженими з Національним агентством з питань державної служби (https://pdp.nacs.gov.ua/providers/tavriiskyi-natsionalnyi-universytet-imeni-v-i-vernadskoho )програмами:

 

 • Загальна короткострокова програма «Інформаційні технології у роботі державного службовця: використання табличних процесорів (середній рівень)»
 • Загальна короткострокова програма підвищення  кваліфікації державних службовців «Організаційно-правові засади діяльності державних службовців в органах публічної влади»
 • Загальна короткострокова програма «Ділова українська мова. Організація діловодства в органах публічної влади»

Перелік виданих документів

Підвищення кваліфікації фахівців спрямоване на удосконалення та поглиблення ними своїх знань, умінь і навичок за професією чи здобутою спеціальністю відповідно до вимог виробництва або сфери послуг, що забезпечує їх конкурентоспроможність підприємства, поліпшення показників його виробничої діяльності; високий професійно-кваліфікаційний рівень та компетентність фахівців.

Контакти

Телефони: +380 44 529-67-57; +380 95 164-56-06
Електронна адреса: tsentrpk@tnu.edu.ua

Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: директор центру підвищення кваліфікації