Навчально-науковий гуманітарний інститут

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ є структурним підрозділом Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, який здійснює підготовку кваліфікованих фахівців та науковців на національному та міжнародному рівнях, що відповідають ключовим викликам сучасності та перспективним потребам суспільства; здатних до вирішення завдань стратегій гуманітарного розвитку, а саме, швидкого адаптування до стрімких змін у розвитку держави в умовах глобальних викликів, шляхом формування у особистості світогляду системи координат сенсів та цінностей на основі європейського демократичного суспільства.

Стратегія Інституту направлена на формування гуманітарного світогляду, на підхід цілісної освіти для життя, що надасть змогу впродовж життя реалізовувати себе в галузях гуманітарних, соціально-поведінкових наук, історії та права, здорового способу життя. Завданням інституту є формування базових цінностей європейського суспільства; консолідація  прав і свобод української нації, її історичної пам’яті й культурної ідентичності, розвиток етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності, турбота про здоров’я всіх корінних народів і національних меншин України. Підготовка фахівців, які спроможні забезпечити соціально-психологічну допомогу у сучасних викликах, розвиток фізичної культури і спорту, надання послуг з фізичної терапії та фізкультурно-спортивної реабілітації. 

У складі Інституту функціонують три кафедри, які забезпечують  підготовку здобувачів вищої освіти:

  • бакалаврського рівня за спеціальностями: 014 «Середня освіта» (Історія та правознавство)» 032 «Історія та археологія»; 033 «Філософія»; 034 «Культурологія»; 052»Політологія»; 053 «Психологія»; 081 «Право», 231 «Соціальна робота»; 017 «Фізична культура і спорт»; 227 «Терапія та реабілітація».
  • магістерського рівня за спеціальностями: 014 «Середня освіта» (Історія та правознавство)» 032 «Історія та археологія»; 033 «Філософія»; 034 «Культурологія»; 052 «Політологія»; 053 «Психологія»; 081 «Право», 231 «Соціальна робота»; 017 «Фізична культура і спорт»; 227 «Терапія та реабілітація». 
  • освітньо-наукового рівня – доктор філософії за спеціальностями: 032 «Історія та археологія»; 033 «Філософія»; 053 «Психологія»; 081 «Право».

 

Відповідно до наказу ректора Валерія БОРТНЯКА №29/1-ОД від 10 лютого 2022 року в Інституті створено наукову бібліотеку, яка поповнюється науковою літературою, для подальшого використання здобувачами вищої освіти у навчальному процесі.

 

Інститут визначає  основні напрямки діяльності:

1) освітній процес;

2) дослідження та інновації;

3) міжнародне співробітництво.

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського має підписані Меморандуми про співпрацю з державними, науковими, мистецькими, політичними та громадськими установами та підприємствами, що надає можливість здобувачам освіти Інституту проходити практику, як на базі ТНУ, так і на інших локаціях

Кожного року на базі Інституту проходять міжнародні науково-практичні конференції, круглі столи, науково-практичні семінари, різноманітні заходи за участю практиків та державних діячів.

 

Інститут є засновником  фахових наукових журналів (категорії «Б») «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського»:

  • серія «Юридичні науки»;
  • серія «Історичні науки»;
  • серія «Психологія».

де, поряд із науково-педагогічними працівниками, мають право друкуватись і здобувачі освіти, які долучаються до наукових досліджень.

Директор ННГІ

ДОБРОВОЛЬСЬКА Наталія Анатоліївна

доктор психологічних наук, доцент

СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ

Завідувач кафедри

кандидат юридичних наук, доцент

Завідувачка кафедри

ТАРАСЮК Лариса Сергіївна

доктор філософських наук, професор

Завідувач кафедри

КАРПІЛЯНСЬКИЙ Дмитро Анатолійович

кандидат психологічних наук, доцент

Завідувачка Юридичної клініки

Інститут здійснює підготовку фахівців за спеціальностями

ІНФОРМАЦІЯ

Видання інституту ННГІ

2017 р.


 

Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Етнополітичний та культурно-релігійний розвиток суспільства в умовах тоталітаризму: до 85 роковин голодомору 1932–1933 років» 13.12.2017


Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Злочини проти громадської безпеки та кримінально-правова політика держави в умовах гібридної війни» 22.12.2017


Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна цивілістична наука в умовах гібридної війни» 16.11.2017

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Концепція розвитку правової держави в Україні» 13-14.10.2017


Матеріали міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку психології і педагогіки» 01-02.12.2017


Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми відновлення конституційного ладу в Україні» 19-20.05.2017


Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні філософські, політологічні та культурологічні проблеми розвитку людини і суспільства у динамічному та глобалізованому світі» 22-23.12.2017


Контакти

Електронна адреса інституту:

 

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: директор інституту та завідувачі кафедр (відповідно до своїх повноважень)