Навчально-науковий гуманітарний інститут

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ІНСТИТУТ є структурним підрозділом Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, який здійснює підготовку кваліфікованих фахівців та науковців конкурентоспроможних на національному та міжнародному ринках праці, що відповідають перспективним потребам суспільства; здатних до активної громадської позиції та швидкого адаптування до стрімких змін у розвитку держави в умовах глобальних викликів, шляхом формування у особистості системи світоглядних координат демократичного суспільства, ціннісних орієнтацій.

Місія Інституту направлена на консолідацію та розвиток природних прав і свобод української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України, які спроможні вдосконалюватись впродовж усього життя та реалізовувати себе в галузях знань права, соціально поведінкових та гуманітарних наук, адаптуватися до європейських цінностей та норм.

У складі Інституту функціонують три кафедри, які забезпечують підготовку здобувачів вищої освіти:

  • бакалаврського рівня за спеціальностями: 014«Середня освіта (Історія та правознавство)»; 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія»; 034 «Культурологія»; 052 «Політологія»; 053 «Психологія»; 081 «Право»; 231 «Соціальна робота».
  • магістерського рівня за спеціальностями: 014«Середня освіта (Історія та правознавство)»; 032 «Історія та археологія»; 034 «Культурологія»; 052 «Політологія»; 053 «Психологія»; 081 «Право».
  • освітньо-наукового рівня ‑ доктор філософії за спеціальностями: 032«Історія та археологія», 033 «Філософія»; 081 «Право».

 

 

Відповідно до наказу ректора Валерія БОРТНЯКА №29/1-ОД від 10 лютого 2022 року в Інституті створено наукову бібліотеку, яка поповнюється науковою літературою, для подальшого використання здобувачами вищої освіти у навчальному процесі.

Інститут визначає  основні напрямки діяльності:

1) освітній процес;

2) дослідження та інновації;

3) міжнародне співробітництво.

 

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського має підписані Меморандуми про співпрацю з державними, науковими, мистецькими, політичними та громадськими установами та підприємствами, що надає можливість здобувачам освіти Інституту проходити практику, як на базі ТНУ, так і на інших локаціях

Кожного року на базі Інституту проходять міжнародні науково-практичні конференції, круглі столи, науково-практичні семінари, різноманітні заходи за участю практиків та державних діячів.

Інститут є засновником  фахових наукових журналів (категорії «Б») «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського»:

  • серія «Юридичні науки»;
  • серія «Історичні науки»;
  • серія «Психологія».

де, поряд із науково-педагогічними працівниками, мають право друкуватись і здобувачі освіти, які долучаються до наукових досліджень.

 

 

 

Директор ННГІ

ДОБРОВОЛЬСЬКА Наталія Анатоліївна

доктор психологічних наук, доцент

СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ

Завідувач кафедри

кандидат юридичних наук, доцент

Завідувачка кафедри

ЗАХОЖАЙ Зореслава Володимирівна

кандидатка історичних наук, доцентка

Завідувачка кафедри

ДРОБОТ Ольга Вячеславівна

доктор психологічних наук, професор

Завідувачка Юридичної клініки

Інститут здійснює підготовку фахівців за спеціальностями

ІНФОРМАЦІЯ

Видання інституту ННГІ

2017 р.


 

Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Етнополітичний та культурно-релігійний розвиток суспільства в умовах тоталітаризму: до 85 роковин голодомору 1932–1933 років» 13.12.2017


Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Злочини проти громадської безпеки та кримінально-правова політика держави в умовах гібридної війни» 22.12.2017


Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна цивілістична наука в умовах гібридної війни» 16.11.2017

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Концепція розвитку правової держави в Україні» 13-14.10.2017


Матеріали міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми та перспективи розвитку психології і педагогіки» 01-02.12.2017


Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми відновлення конституційного ладу в Україні» 19-20.05.2017


Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні філософські, політологічні та культурологічні проблеми розвитку людини і суспільства у динамічному та глобалізованому світі» 22-23.12.2017


Контакти

Електронна адреса інституту:

 

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: директор інституту та завідувачі кафедр (відповідно до своїх повноважень)