Кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я людини

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Кафедра фізичного виховання, спорту і здоровя людини є структурним підрозділом Університету, діяльність якого взаємоузгоджена з загальною місією та стратегією Університету. Кафедра забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти бакалаврського та магістерського рівнів за спеціальностями:

 • 017 «Фізична культура і спорт»
 • 227 «Фізична терапія, ерготерапія»

Щодо складового стратегічного напрямку у діяльності кафедри ми надаємо пріоритетну увагу розвитку фізичної культури і спорту – цих надійних засобів зміцнення здоров’я, підвищення фізичної та розумової працездатності.

 

Наша мета – надання якісної освіти та знань на кожному етапі підготовки здобувача вищої освіти та розкриття особистісного потенціалу кожного студента.

Незмінний пріоритет роботи кафедри:

 • Підготовка висококваліфікованих фахівців-професіоналів, які можуть працювати як в Україні, так і за кордоном;
 • Надання вичерпних теоретичних та практичних знань студентам, з врахуванням сучасних мінливих тенденцій розвитку суспільства;
 • Всебічна допомога та підтримка студентів у формуванні професійних навичок, а саме:
 • залучення до участі та виступів на науково-практичних конференціях;
 • щорічне розширення співпраці та кількості баз для проходження практики, включаючи освітні та медичні та реабілітаційні заклади різного рівня спеціалізації;
 • залучення до участі у спортивних секціях та міжуніверситетських спортивних змаганнях.

До складу науково-педагогічного колективу кафедри входять доктори та кандидати наук. Наші викладачі систематично проходять курси підвищення кваліфікації та постійно приймають участь у міжнародних конференціях та симпозіумах.

Кафедра є співзасновником наукового журналу «Фітотерапія. Часопис» (категорії Б). Метою наукового журналу «Фітотерапія. Часопис» є висвітлення досягнень і перспектив розвитку вітчизняної та

світової медицини, фармації, біології, зокрема фітотерапії шляхів впровадження наукових розробок у цій галузі у практику охорони здоров’я, популяризації знань про лікарські засоби рослинного мінерального та тваринного походження, також народні і нетрадиційні (комплементарні/альтернативні методи лікування, діагностики).

Ця мета визначає основні завдання:

– сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими;

– активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики досліджень вітчизняної та світової медицини, фармації, біології.

Наші студенти – наша найбільша гордість та стимул продовжувати свою щоденну освітню діяльність.

Завідувач кафедри

КАРПІЛЯНСЬКИЙ Дмитро Анатолійович

кандидат психологічних наук, доцент

НОВИНИ КАФЕДРИ

Студенти - наша гордість!
Докладніше
ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТАМИ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, СПОРТУ ТА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ
Докладніше
Previous
Next

Інформація про кафедру

Наукова робота студентів

Кафедра здійснює підготовку фахівців за спеціальностями

Додатково про спеціальності

 

Найменування предметів

 

Іноземна мова

Українська мова (за проф. спрям.)

Історія України та української культури

Філософія

Іноземна мова (за проф. спрям.)

Латинська мова та медична термінологія

Історія медицини

Медична біологія

Медична та біологічна фізика

Медична інформатика

Медична хімія

Біологічна та біоорганічна хімія

Анатомія людини 

Опорно-руховий апарат

Спланхнологія. Центральна нервова система та органи чуття

Гістологія, цитологія та ембріологія

Фізіологія

Мікробіологія, вірусологія та імунологія

Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки

Патоморфологія

Патофізіологія

Фармакологія

Гігієна та екологія

Пропедевтика внутрішньої медицини

Пропедевтика педіатрії

Загальна хірургія

Радіологія

Внутрішня медицина

Внутрішня медицина, в т.ч. ендокринологія, медична генетика

Внутрішня медицина, в т.ч. клінічна фармакологія, клінічна імунологія та алергологія, професійні хвороби

Внутрішня медицина, в т.ч. інфекційні хвороби та фтизіатрія

Внутрішня медицина, в т.ч. невідкладні стани

Педіатрія

Педіатрія, в т.ч. неонатологія

Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами

Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами

Хірургія

Хірургія

Хірургія, в т.ч. дитяча хірургія, нейрохірургія

Хірургія, в т.ч. дитяча хірургія

Акушерство та гінекологія

Соціальна медицина, громадське здоров’я

Урологія

Оториноларингологія

Офтальмологія

Неврологія

Медична психологія

Психіатрія, наркологія

Дерматологія, венерологія

Фізична реабілітація, спортивна медицина

Судова медицина. Медичне право України

Інфекційні хвороби

Епідеміологія та принципи доказової медиини

Паліативна та хоспісна медицина

Онкологія та радіаційна медицина

Травматологія та ортопедія

Фтизіатрія

Анестезіологія та інтенсивна терапія

Екстрена та невідкладна медична допомога

Загальна практика (сімейна медицина)

Клінічна анатомія та оперативна хірургія

Охорона праці в галузі

Виробнича практика: Догляд за хворими

Виробнича практика: Сестринська практика

Виробнича лікарська практика

Курси за вибором

Фізичне виховання

Виробнича практика

Догляд за хворими

Сестринська практика

Виробнича лікарська практика

ЗАПРОШУЄМО ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ НА НАВЧАННЯ
ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ 017 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ –
СПОРТИВНІ БАЛЬНІ ТАНЦІ ТА ТАНЦЮВАЛЬНИЙ СПОРТ
(рівень навчання – БАКАЛАВРАТ ТА МАГІСТРАТУРА)

 

ПЕРЕВАГИ ТА МОЖЛИВОСТІ НАВЧАННЯ:
-Отримання диплому європейського зразку;
-Отримання легальної візи на навчання 4 роки, та офіційна реєстрація в столиці
-Мови викладання: російська, українська, англійська;
-Мовні підготовчі курси та можливість отримання сертифікату, наявність якого гарантовано забезпечує вступ абітурієнтів без додаткових іспитів;
-Наявність у Таврійського національного університету імені   В. І. Вернадського ліцензії на право викладання для іноземних студентів;
-Денна форма навчання;
-Зручне розташування гуртожитків по центральним районам   м. Києва;
-Проходження практики та стажування на території України;
-Участь у грантових проектах університету.

Підготовчий факультет.
Термін навчання 1,5 роки.
Ціна – $1500 курс.
Термін подачі документів – на протязі всього року
Вивчається англійська та російська мова яка необхідна для навчання в університеті.
По закінченню отримується сертифікат для вступу в університет

Бакалавр.
Термін навчання – 4 роки
Ціна – $3000 рік
Термін подачі документів –01.07 по 01.11
Умови навчання на бакалавра
-документи про освіту (документ про закінчену середню освіту);
-копія паспорта
-володіння язиком, або сертифікат підготовчого факультету.

Магістр.
Термін навчання 1,5 роки.
Ціна – $ 3000 рік.
Термін подачі документів – 01.07 по 01.11
Умови навчання на магістра:
-документи про освіту (диплом бакалавра);
-копія паспорта
-володіння язиком, або сертифікат підготовчого факультету.

Предмети
– Анатомія людини і спортивна морфологія
– Спортивні бальні танці та танцювальний спорт
– Суддівство в обраному виді спорту
– Організація і проведення змагань в обраному виді спорту
– Основи менеджменту і маркетингу у спорті
– Психологія та педагогіка
– Біохімія та біохімічні основи спорту
– Організація масової фізичної культури
– Біомеханіка
– Фізіологія спорту
– Профілактика спортивного травматизму
– Основи спортивної медицини
– Теорія спортивної підготовки
– Масаж
– Основи фізичної реабілітації
– Математична статистика
– Та інші …

Додаткові послуги та сервіси:
– Візова підтримка
– Зустріч в аеропорту
– Перекладач
– Гуртожиток

 

邀请专业培训 体育社交舞和舞蹈运动
(教育程度学士和硕士)

教学的好处和特点
 

获得欧洲标准文凭;
获得4学习的合法签证与在首都进行官方注册; 
教学语言俄语乌克兰语英语;
语言培训课程以及获得证书的可能性,其可用性,确保申请人无需额外考试进入;
Vernadsky命名的Tavriysky国立大学有权为外国学生授课;
全日制学习方式;
在基辅中心区的旅馆方便的位置;
在乌克兰境内实习和实习;
参与大学的资助项目。

预备
培训期限是1.5年。
价格 – 1,500美元的
提交文件的日期是全年
为在大学学习学生们学习英语和俄语。
毕业后,颁发大学入学证书

学士
学习期限是4
价格每年3000美元
申请日期 – 07.0111.01
学士学位的条件
教育文件(毕业的中等教育文件)
护照复印件
言语能力,或预备教师证书。

硕士
培训期限是1.5年。
价格每年3000美元
申请日期 – 07.0111.01
硕士学位的条件
教育文件(学士学位文件)
护照复印件
言语能力,或预备教师证书。

学科
解剖男人和运动形态
体育社交舞和舞蹈运动
在选定的运动中进行学习裁判
在所选运动中组织和举办比赛
体育管理和市场营销基础
心理学和教育学
运动的生物化学和生化基础
群众体育文化的组织
生物力学
运动生理学
预防运动伤害
运动医学基础
运动训练理论
按摩
身体康复基础
数学统计
等等

附加服务和服务:
签证支持
在机场迎接
翻译
大学宿舍

外国学生的部门(照片和电话号码)
大学执照
舞厅的照片
 

АНКЕТУВАННЯ ТА ОПИТУВАННЯ

НАУКОВІ ВИДАННЯ

Список сайтів, рекомендованих для наукової роботи студентів

 • refseek.com– пошуковик по академічним ресурсам. Більше мільярда джерел: енциклопедії, монографії, журнали.
 • worldcat.org– пошук за змістом, 20 тисяч світових бібліотек. Легко дізнаєтесь, де лежить найближча потрібна вам рідкісна книга.
 • https://link.springer.com– доступ до більш ніж 10 мільйонів наукових документів: книги, статті, протоколи досліджень.
 • bioline.org.br– бібліотека наукових журналів з біонауки, що видаються в країнах, що розвиваються.
 • http://repec.org– добровольці зі 102 країн зібрали майже 4 мільйони публікацій з економіки та суміжних наук.
 • science.gov– американський державний пошуковик по 2200+ науковим сайтам. Індексуються більше 200 мільйонів сайтів.
 • pdfdrive.com– найбільший сайт для безкоштовного завантаження книг у форматі PDF. Заявляють більше 225 мільйонів названих.
 • base-search.net– один із потужних пошуковиків по текстам академічних досліджень. Більше 100 мільйонів наукових документів, 70% з них безкоштовно

Наша гордiсть

Відкритий чемпіонат міста Києва з академічного веслування серед молоді

Чоловіча збірна команда ТНУ з баскетболу

Чоловіча збірна команда Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського бере участь у Студентській баскетболній лізі міста Києва.

Тренерсько-адміністративний склад:
Денісов Дмитро Сергійович – головний тренер
Черногрицький Ігорь Петрович – тренер
Волкова Юлія Олексіївна – адміністратор

Жіноча збірна команда ТНУ з баскетболу

Жіноча збірна команда Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського бере участь у Студентській баскетбольній лізі міста Києва.

Тренерсько-адміністративний склад:
Макаревич Василь Юхимович – головний тренер

Контакти

Електронна адреса кафедри:
Instagram: kafedra_sportu_i_zdorovya_tnu
Телефон:

Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: завідувач кафедри