Навчально-науковий інститут управління, економіки та природокористування

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ є провідним потужним структурним підрозділом Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. У складі інституту функціонують чотири кафедри, які забезпечують підготовку здобувачів вищої освіти бакалаврського, магістерського рівнів, а також освітньо-наукового рівня доктора філософії за спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 281 «Публічне управління та адміністрування», 292 «Міжнародні економічні відносини».

Стратегічне бачення – сучасний навчально науковий підрозділ Університету з потужним науково-педагогічним складом та інноваційними методами здійснення освітньо-наукової діяльності.

Місія – надання якісних освітніх послуг здобувачам вищої освіти, здійснення наукової роботи.

 

Основні напрями діяльності Інституту:

  • підготовка здобувачів вищої освіти за ліцензованими освітніми програмами бакалаврського, магістерського рівнів та освітньо-наукового рівня доктора філософії;
  • наукова діяльність, що передбачає виконання кафедральних науково-дослідних робіт та організацію і проведення науково-комунікативних заходів, в тому числі за міжнародною участю;
  • міжнародна діяльність;
  • організаційна діяльність.

У складі Інституту працюють висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, серед яких доктори та кандидати наук. Працівники Інституту постійно підвищують свою кваліфікацію у провідних навчальних закладах України та зарубіжних країн (Іспанія, Польща, Литва та інші).

Кожного року проходять міжнародні науково практичні конференції за участю провідних Українських та зарубіжних вчених. Видаються щорічні фахові наукові журнали (входять до категорії «Б») «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського»:

  • Серія «Публічне управління та адміністрування»;
  • Серія «Економіка і управління».

Наказами Міністерства освіти і науки України в Інституті постійно утворюються разові спецради для захистів дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії.

 

Положення про Навчально-науковий інститут управління, економіки та природокористування

 

НОВИНИ ННІУЕП

Відбулася цікава дискусія в межах круглого столу на тему «Трансформація механізмів публічного управління в умовах деокупації та реінтеграції Автономної Республіки Крим: глобалізаційний вимір»
Докладніше

Директор НН ІУЕП

ГОРНИК Володимир Гнатович

доктор наук з державного управління, професор

СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ

Завідувач кафедри

ПУТІНЦЕВ Анатолій Васильович

кандидат економічних наук, доцент

Завідувач кафедри

БЕЗУС Павло Іванович

кандидат економічних наук, доцент

Завідувачка кафедри

ПЕТРОВСЬКА Ірина Олегівна

кандидат економічних наук, доцент

старший науковий співробітник

Інститут здійснює підготовку фахівців за спеціальностями

ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВІ ЗАХОДИ

Контакти

Електронна адреса інституту:
Телефон:

 

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: директор інституту та завідувачі кафедр (відповідно до своїх повноважень)