КАФЕДРА ЗАРУБІЖНОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Історія

Романо-германська філологія у Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського мала складний і тернистий шлях свого становлення, цікаву і захоплюючу історію.

 

Перший набір студентів на спеціальності «англійська мова», «німецька мова», «французька мова» новоствореного факультету іноземних мов Кримського педагогічного інституту імені М. В. Фрунзе приступив до навчання 1 жовтня 1944 року і нараховував 51 студента – майбутнього філолога, вчителя іноземної мови. Аудиторні заняття проводились без відповідного обладнання в майже непридатних для цього приміщеннях навчального корпусу, який розміщувався у Сімферополі на вул. Леніна 17, де за часів нацистської окупації знаходився німецький госпіталь. Попри складні умови роботи і навчання факультет жив насиченим університетським життям, мав свій хор та драматичний гурток на відділенні англійської мови і вже на початку 1957 року випустив близько 900 вчителів іноземних мов для навчальних закладів Криму та Півдня України.

 

З 1955 по 1962 рік набір студентів було призупинено, а в 1962 році створено факультет англійської мови, на базі якого продовжили свою активну роботу визначні філологи Криму. Активно розвиваючись, вже за кілька років факультет відновив свої потужності, зміг виокремити відділення німецької і французької мов, обладнати фонолабораторії та лінгафонні кабінети, запрошувати до викладання відомих вчених-філологів, налагоджувати стабільні міжнародні зв’язки. Знаменною подією для факультету стала відкрита лекція для студентів-філологів німецького письменника Генріха Белля у 1970 році.

 

У 1972 році, у зв’язку зі створенням Сімферопольського державного університету, структура факультету змінюється. Відтепер він називається факультет романо-германської філології з кафедрами англійської мови, англійської філології, романо-германських мов. Розширюється спектр освітніх послуг і, крім вчителів англійської, німецької, французької мов, випускники успішно реалізують себе на викладацькій і перекладацькій нивах, у різних галузях знань.

 

У 1999 році факультет стає одним з найчисленніших в ТНУ імені В. І. Вернадського, що свідчить про широкий попит на кваліфікованих викладачів іноземних мов та перекладачів, та змінює свою назву на факультет іноземної філології. Кількість випускових кафедр збільшується до п’яти, у 2002 році відкривається нова спеціальність «Переклад».

 

В результаті збройної агресії РФ в Україні і окупації Криму у 2014 році Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського стає єдиним переміщеним з Криму університетом і вже в 2016 році, завдяки зусиллям кримських освітян-патріотів України, відновлює свою діяльність в Києві. Реорганізована з факультету іноземної філології кафедра романо-германської філології, як і в буремному 1944 році, 1 жовтня 2016 року, набравши і поновивши на навчання 71 студента за сімома спеціалізаціями спеціальностей 035 Філологія та 014 Середня освіта, починає навчальний процес. У січні 2017 року, внаслідок входження до складу ТНУ Академії муніципального управління, викладацький колектив кафедри романо-германської філології посилюється потужною командою київських викладачів англійської мови для немовних спеціальностей.

 

У вересні 2017 року, в результаті оптимізації структурних підрозділів ТНУ, проводиться об’єднання кафедр романо-германської і східної філологій під назвою кафедра зарубіжної філології зі збереженням і постійним посиленням професорсько-викладацького складу. Тепер, крім вчителів і перекладачів з англійської, німецької, французької та новогрецької мов, кафедра починає готувати філологів турецької, арабської, перської, кримськотатарської мов, а 2018 року проводить перший набір студентів на спеціальність «Філологія. Східні мови та літератури (переклад включно), перша мова – іврит».

 

В 2020 році підготовка фахівців спеціальностей східної філології повертається до виокремленої кафедри східної філології, а кафедра зарубіжної філології зосереджується на підготовці кваліфікованих і конкурентоспроможних германістів і романістів. Кількість здобувачів на цей час складає понад 230 студентів. У 2021 році відкриває набір на освітньо-професійну програму «Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша мова – іспанська».

 

За шість років роботи в м. Києві злагоджена і відповідальна робота колективу ННІ філології та журналістики, структурним підрозділом якого є кафедра зарубіжної філології, дозволила не лише зберегти професорсько-викладацький склад кафедри, але й залучити до роботи провідних фахівців з різних регіонів України. З 5 штатних працівників і 3 сумісників у 2016 році колектив кафедри на початку 2022 року збільшився до 29 осіб. Завдяки підтримці партнерів на сьогодні ми маємо всі необхідні умови і обладнання для навчання: лінгафонний кабінет, кабінети з мультимедійним обладнанням, комп’ютерні класи. Небайдужий висококваліфікований колектив та потужне демократичне студентське самоврядування, що робить навчання не лише продуктивним, а й цікавим, стали запорукою успішного випуску за ці роки понад 300 студентів бакалаврських і магістерських освітньо-професійних програм, у тому числі іноземців. Кафедра зарубіжної філології пишається своїми випускниками, які сьогодні віддано працюють в Україні, а також гідно представляють Україну на світовому ринку праці, зберігаючи і поширюючи славетні традиції Таврійського університету.

 

У 2024 році кафедра зарубіжної філології відзначатиме свій 80-річний ювілей.

 

Наше сьогодення

На початок 2022 року на кафедрі зарубіжної філології працює 30 співробітників, з яких 2 доктори наук, 1 професор, 13 кандидатів філологічних і педагогічних наук, 9 доцентів, які щороку підвищують свою професійну кваліфікацію в межах довгострокових і короткострокових програм як в Україні, так і за її межами, втілюючи в життя своїм прикладом принцип «Вчитися протягом усього життя».

 

Окрім підготовки кваліфікованих філологів-перекладачів та вчителів англійської, французької, німецької, іспанської та новогрецької мов, науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання іноземних мов для всіх немовних спеціальностей університету. Професіоналізм викладачів та зацікавленість студентів у вивченні іноземних мов засвідчує той факт, що студенти всього Університету з року в рік частіше серед дисциплін вільного вибору віддають перевагу вивченню іноземних мов.

 

В результаті відновлення і розширення кафедрою міжнародних контактів, у рамках партнерських угод та меморандумів про співпрацю, ми надаємо можливість студентам мають працювати з носіями мови та долучатися до неформальної освіти. Базами практик для студентів-педагогів стають провідні навчальні заклади Києва та регіонів України, мовні школи та центри, а для майбутніх перекладачів – українські та міжнародні компанії, громадські організації та спілки.

 

Прийнявши виклики важких пандемічних років, викладачі і студенти кафедри швидко опанували інструменти дистанційного навчання, збагативши та урізноманітнивши навчальний процес новітніми методиками і підходами.

 

На сьогодні на кафедрі навчається близько 200 студентів, з них 14 – іноземці. Кафедра готує майбутніх вчителів іноземних мов і зарубіжної літератури та різногалузевих перекладачів по двох спеціальностях – 035 Філологія і 014 Середня освіта, за наступними освітньо-професійними програмами:

«Бакалавр»

035 Філологія

014 Середня освіта

«Магістр»

035 Філологія

014 Середня освіта

КАФЕДРА ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

Бакалавр

014 Середня освіта. Мова і література. Англійська, німецька

014 Середня освіта. Мова і література. Німецька, англійська

014 Середня освіта. Мова і література. Французька, англійська

035 Філологія. Англійська мова і література та переклад, німецька мова

035 Філологія. Німецька мова і література та переклад, англійська мова

035 Філологія. Французька мова і література та переклад, англійська мова

035 Філологія. Іспанська мова і література та переклад, англійська мова

 

Магістр

014 Середня освіта. Мова і література. Англійська

014 Середня освіта. Мова і література. Німецька

014 Середня освіта. Мова і література. Французька

035 Філологія .Германські мови та літератури (переклад включно), перша мова – англійська

035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша мова – німецька

035 Філологія. Романські мови та літератури (переклад включно), перша мова – французька